Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 20.11.2020 - 11:53  //  aktualizácia: 20.11.2020 - 11:56  //  zobrazené: 543

Mestská knižnica v Šali pozýva do aktivity Zapoj sa a poteš srdce

Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali pozýva do aktivity „Zapoj sa a poteš srdce“. Ide o myšlienku, ktorá vznikla v Knižnici pre mládež mesta Košice. Organizuje ju v novembri - v rámci mesiaca úcty k starším, kedy jednotlivcov a celé kolektívy pozýva k tomu, aby napísali vlastnou rukou listy pre starších. „Aj v našom meste žije veľa starších ľudí, napríklad v domovoch dôchodcov, a preto sme sa rozhodli osloviť košickú knižnicu, či môžeme prevziať tento nápad aj do Šale. Súhlasili, a preto všetkých, ktorí prejavia záujem, pozývame," hovorí riaditeľka šalianskej knižnice Adriana Gerová. 

S podobnou iniciatívou s názvom Pošli dobro, ktorá spočíva v tom, že mladí ľudia píšu listy seniorom v domovoch dôchodcov, prišiel aj študent Ekonomickej univerzity v Bratislave Ján Cipár. Počas koronakrízy chcel povzbudiť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva, ktorou sú seniori v domovoch sociálnych služieb. S kamarátmi im preto začal písať listy. Aktivita sa rýchlo rozšírila. 

Do iniciatívy sa môžu zapojiť deti akéhokoľvek veku, ktoré vedia písať. Prečo práve deti? ,,Pretože detská úprimnosť je tá najkrajšia forma dobra a veríme, že práve deti sú tými, ktoré dokážu svojou srdečnosťou potešiť každé srdce," uvádza knižnica na stránke kniznica.sala.sk. Túto aktivitu je možné robiť aj v rámci školy či školských klubov. Je možné ju skúsiť aj doma. Zapojiť sa dá napísaním spontánneho listu. Dôležité je, aby bol napísaný vlastnou rukou. Odovzdať ho treba v knižnici alebo vhodiť do biblioboxu v knižnici do 7. decembra. Listy potom knižnica odovzdá v decembri. 

Bližšie informácie získajú záujemcovia na adrese kniznica@sala.sk 

Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali