Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 12:50  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:34  //  zobrazené: 2146

Monitoring zameraný na otázku túlavých zvierat v meste.

číslo: I03/2007

Má mesto zriadenú karanténu alebo útulok?  
Nie, zabezpečené cestou útulku Slobody zvierat v Nitre.

Kto zabezpečuje veterinárnu starostlivosť?

Meno: MVDr. Attila Szatmáry – zmluvný lekár
Kontakt: 0903 451 862

Kto zabezpečuje odchyt zvierat? 
Mestská polícia Šaľa
Prevádzkovateľ:  Mesto Šaľa
Adresa: Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa 031/770 5981-4

Výška ročného poplatku dane za jedného psa:
v obytnom dome 800,- Sk
v rodinnom dome 120,- Sk

Akým spôsobom mesto zabezpečuje kontrolu platenia dane za psa?
V spolupráci s Mestskou políciou Šaľa.

Akým spôsobom je zabezpečené dodržiavanie VZN o držaní a chove psov na území mesta?
Dodržiavanie VZN o držaní a chove psov na území mesta kontroluje Mestská polícia Šaľa.

Riešenie problematiky mačiek:?  
Nie

Aké opatrenia prijalo mesto na kontrolu a reguláciu populácie túlavých mačiek v meste?
Opatrenia na kontrolu a reguláciu populácie túlavých mačiek nie sú.

Žiadateľ:  Sloboda zvierat, Mlynské Nivy 37, 821 09  Bratislava

Prílohy