Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.12.2022 - 16:30  //  aktualizácia: 14.12.2022 - 16:31  //  zobrazené: 717

Môže mesto zabezpečiť odstraňovanie náletových drevín (pajaseň žliazkatý, pohánkovec) na území mesta Šaľa systematicky po jednotlivých uliciach?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 20. októbra 2022

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 20. 10. 2022,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Môže mesto zabezpečiť odstraňovanie náletových drevín (pajaseň žliazkatý, pohánkovec) na území mesta Šaľa systematicky po jednotlivých uliciach?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Mesto zabezpečuje odstraňovanie náletových drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a podľa finančných možností mesta.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovala:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia