Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 03.12.2018 - 09:45  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 09:47  //  zobrazené: 2643

Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, ŠaľaRealizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

 – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.

 

Názov Projektu

Multifunkčné ihrisko  - Ul. 8. mája, Šaľa

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018, CEZ ÚV SR: 287/2018 (685/2018)  zo dňa 8.10.2018 http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3681138&l=sk   

Financovaný z

Dotácia zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Úradu vlády SR – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, zameraných predovšetkým na deti a mládež

Prijímateľ

Mesto Šaľa

 

Povinnosť vyúčtovať dotáciu do

31.3.2019

Celkové rozpočtované náklady:

podľa žiadosti  64 877,24 EUR

podľa zmluvy o poskytnutí dotácie (nižšia výška dotácie oproti žiadosti) 60 011,00 EUR

Výška poskytnutej dotácie

37.000,00 EUR

V7sledky verejného obstarávania:

 

 

 

Obsah projektu

 

Mesto Šaľa patrí medzi relatívne mladé mestá, je miestom hlavne pre bývanie a teda nároky na možnosti aktívneho trávenia voľného času sú stále vyššie. Máme záujem podporiť šport v meste, zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť, vytvoriť lepšie, nové a vyhovujúce podmienky pre šport a aktívne využitia voľného času vybudovaním multifunkčného športového ihriska s umelým povrchom na verejnom priestranstve v susedstve materskej školy, predovšetkým pre deti a mládež na ploche existujúceho ihriska, ktorého povrch však už nie je vhodný a bezpečný na hry a šport detí. V tejto centrálnej oblasti mesta nie je k dispozícii celoročne využiteľná vonkajšia športová plocha.

Predmetom je výstavba multifunkčného ihriska rozmerov 33 x 18 m s umelým trávnatým povrchom a mantinelmi s ochrannými sieťami vo vnútrobloku Ul. 8. mája v Šali podľa podmienok výzvy na  poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018. Na multifunkčnom ihrisku sa bude môcť realizovať 5 športov a to konkrétne futbal, volejbal, tenis, streetbal, čiastočne hádzaná. Multifunkčné ihrisko sa bude využívať predovšetkým na rekreačné účely, rôzne sídliskové súťaže a voľnočasové aktivity.

Cieľ projektu

Hlavný cieľ:

 

Poskytnúť obyvateľom mesta verejne prístupný priestor bez obmedzení na športové aktivity vybudovaním športového ihriska pre deti a mládež s umelým povrchom pre celoročné využitie na verejnom priestranstve.

Čiastkové ciele:

  • V zmysle požiadaviek obyvateľov vybudovať športovisko dostupné verejnosti a využitím pozostatkov bývalého ihriska na sídlisku a tak vytvoriť infraštruktúrny predpoklad pre rozvoj športu a zdravého životného štýlu, aktívneho trávenia voľného času v tejto časti mesta –  napr. sídliskové súťaže.
  • Nadviazať na tradíciu loptových hier v meste Šaľa, ktoré je známe hádzanou aj futbalom.