Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 18.10.2013 - 12:24  //  aktualizácia: 18.10.2013 - 12:25  //  zobrazené: 2816

O ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali

číslo: 09/2013  |  dátum schválenia: 26.09.2013  |  dátum účinnosti: 18.10.2013  |  stav: účinné

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2013 – VIII. dňa 26. septembra 2013

Vyvesené na úradnej tabuli: 3. októbra 2013

Účinnosť od: 18. októbra 2013

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 9/2013

o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali

 

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré môže používať príslušník Mestskej polície v Šali (ďalej len „príslušník MsP“) okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“).

 

 

DRUHÁ ČASŤ

ĎALŠIE VÝSTROJNÉ SÚČIASTKY PRÍSLUŠNÍKOV MsP

 

§ 2

Zoznam ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov MsP

 

Okrem rovnošaty príslušníka MsP, ktorú tvoria výstrojné súčiastky uvedené v § 22
ods. 2 zákona o obecnej polícii, je príslušník MsP oprávnený používať aj tieto ďalšie výstrojné súčiastky:

a)      zimná bunda tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby. Na ľavom rukáve vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície
s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej
30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je najmenej
5 mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na ľavej strane zimnej bundy v oblasti hrude je umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov a erb mesta a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície; veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm,

b)      nohavice zimné zateplené tmavomodrej farby,

c)      polokošeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby. Na ľavom rukáve vo vzdialenosti
100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm. Na ľavej strane polokošele v oblasti hrude je umiestnený identifikačný odznak mestskej polície obsahujúci nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov a erb mesta a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície; veľkosť písmen a číslic je najmenej 3 mm,

d)     tričko s krátkym rukávom,

e)      pulóver tmavomodrý,

f)       obuv zimná čiernej farby,

g)      čiapka letná – šiltovka tmavomodrej farby s odznakom mestskej polície na čelnej strane
a označená po celom obvode pásom s čierno-bielymi štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele štvorce striedali šachovnicovým spôsobom,

h)      čiapka zimná pletená tmavomodrej farby s odznakom mestskej polície na čelnej strane
a označená po celom obvode pásom s čierno-bielymi štvorcami s dĺžkou strán 15 mm umiestnenými v troch radoch tak, aby sa čierno-biele štvorce striedali šachovnicovým spôsobom,

i)        ponožky čiernej farby,

j)        rukavice zimné tmavomodrej farby,

k)      šál tmavomodrej farby,

l)        pláštenka do dažďa tmavomodrej farby,

m)    zásahová taktická vesta čiernej farby. Na pravej strane predného dielu je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 5 mm, na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 20 mm,

n)      balistická (nepriestrelná) vesta čiernej farby. Na zadnej (chrbtovej) časti je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 20 mm,

  • o)      slávnostná uniforma. Slávnostná uniforma je zložená z troch dielov: košeľa bledomodrej farby, nohavice tmavomodrej farby a sako tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby. Na ľavom rukáve vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta
    s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa heraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ a názov mesta, veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti
    50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm, ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm
    a šírke 20 mm,

p)      puzdro na putá čiernej farby,

q)      puzdro na náhradný zásobník čiernej farby,

r)       puzdro na tonfu čiernej farby,

s)       puzdro univerzálne čiernej farby (na pokutové bloky),

t)       puzdro na slzotvorný sprej,

u)      pracovný odev tmavomodrej farby a pracovné rukavice kožené pre odchyt zvierat.

 

 

§ 3

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2013 zo dňa 14. februára 2013
o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Šali.

 

 

§ 4

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

Prílohy