Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.01.2020 - 07:33  //  aktualizácia: 03.01.2020 - 07:34  //  zobrazené: 206

Ohľadom Komunitného plánu mesta Šaľa

číslo: I24/2019

Požadované informácie: ohľadom Komunitného plánu mesta Šaľa:

  1.  Vyhodnotenie plánu, resp. jeho plnenie.
  2.  Či bol vydaný komunitný plán ako všeobecne záväzné nariadenie?
  3.  V akých intervaloch sú aktualizácie komunitného plánu?

 

Sprístupnené informácie:

  1. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021 bolo predložené a prerokované na
    5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 28. júna 2018.

 

Najbližšie vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky
2018 – 2022 bude predložené na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali pravdepodobne v I. štvrťroku 2020.

 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021 Vám zasielame vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 15 strán A4.

 

 

  1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa bol prijatý ako strategický dokument mesta, nie ako všeobecne záväzné nariadenie.  


 

  1. Vzhľadom na to, že sa jedná o strategický dokument, pripravuje sa na viacročné obdobie, konkrétne na roky 2018 – 2022. Uvedený dokument vychádza z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, ktoré predstavujú nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie východiskových, systémových  záujmov, úloh
    a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb. Sú vypracované v súlade s pôsobnosťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pri poskytovaní sociálnych služieb a Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. Po prijatí nových národných priorít sa bude komunitný plán sociálnych služieb aktualizovať.

 

 

Prílohy