Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2022 - 08:47  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 08:48  //  zobrazené: 1565

Ohľadom mzdy a odmien za rok 2021 pre primátora, zástupcov primátora a jednotlivých mestských poslancov

číslo: I06/2022

Požadované informácie: „ohľadom mzdy a odmien za rok 2021 pre primátora, zástupcov primátora a jednotlivých mestských poslancov (vrátane odmien za komisie, výbory mestských častí, zboru pre občianske záležitosti a prípadne ďalšie finančné benefity vyplývajúce z týchto verejných/volených funkcií). Informácie môžu byť zaslané v prehľadných tabuľkách podobne ako v minulých rokoch.“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Rok 2021:                               

Mgr. Jozef Belický – primátor mesta                                   65 484,95 EUR

PaedDr. Danica Lehocká PhD. – zástupkyňa primátora      14 729,00 EUR

Róbert Tölgyesi – zástupca primátora                                  13 741,00 EUR

 

Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 1. polrok 2021 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4. 

Mestské zastupiteľstvo v Šali – Odmeny poslancov za 2. polrok 2021 – vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4. 

 

ZPOZ – obradári – rok 2021:

PaedDr. Danica Lehocká PhD.          302,00 Eur

Peter Hlavatý                                     286,00 Eur

Ing. Tibor Baran                                157,00 Eur

Mgr. Dominika Jarošová                   515,00 Eur