Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:29  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:31  //  zobrazené: 1176

Organizačná interpelácia ku klzisku, a k dvom vážnym nehodám v meste

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste predniesli interpelácie v znení:

  1. „Takisto ma veľa občanov oslovilo kvôli spomínaným dvom nehodám, ktoré sa stali nedávno, v podstate veľmi krátkom čase a takisto interpelovať opätovne na osadenie tých stĺpikov pred Základnou školou Hronského na Krátkej ulici, verím tomu alebo dúfam, že nebudeme svedkami niečoho takého, ako dieťa vyletí s polročným vysvedčením v ruke
    a nedajbože sa alebo stane niečo podobné ako sa stalo na spomínaných prechodoch.“

  1. „Organizačná interpelácia ku klzisku, oslovilo ma zopár rodičov, najmä mamičiek teda, chodia sa korčuľovať s deťmi, chodia aj celé rodiny, v nedeľu máme tam vyhradený čas od 12-tej do 14-tej, spomínané hokejky, že aby sa deti učili s hokejkou, avšak v podstate od tej 14-tej do 15-tej je úprava ľadu a v tomto spomínanom úseku od tej 12-tej do 14-tej tam boli 2 až 3 deti s hokejkami a na tú 15-tu tam čakalo 250 ľudí, tak či by bolo možné operatívne toto obdobie alebo tých 12 do 14 nejako upravovať, možno 12 až 13, samozrejme nie som proti, aby sa deti učili aj s hokejkami, ale pomer dve hodiny pre dve deti a potom následne samotné to obdobie pre 250 korčuliarov, si myslím, že mohlo by sa to nejako upraviť.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Projekt osadenia zábrany popri chodníku pred ZŠ na Krátkej ul. sa pripravuje na realizáciu v jarných mesiacoch roku 2023.

  1. Mesto Šaľa sa v súčasnej sezóne prevádzky klziska na zimnom štadióne snaží vyjsť v ústrety širokej korčuľujúcej verejnosti a teda aj deťom – začínajúcim hokejistom, aby mali priestor v rámci prevádzkovej doby klziska naučiť sa a trénovať prácu s hokejkou a pukom. V uvedenej súvislosti mesto vyhradilo v rámci prevádzkového týždňa klziska dve hodiny pre trénovanie detí s hokejkami, vzhľadom na skutočnosť, že počas verejného korčuľovania nie je z dôvodu bezpečnosti povolené vstupovať na klzisko s hokejkami. Vzhľadom k tomu, že klzisko je v čase jeho prevádzky otvorené pre širokú korčuľujúcu verejnosť v pracovných dňoch od 15:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 11:00 hod. do 14:00 hod. a od 15:00 hod. do 18:00 hod. a v nedeľu od 15:00 hod. do 18:00 hod., vyhradený čas prevádzky klziska v nedeľu od 12:00 hod. do 14:00 hod. je len minimálnym obmedzením verejného korčuľovania. V zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Šaľa okrem iného utvára podmienky na telesnú kultúru a šport. Aj deti ako začínajúci hokejisti majú právo na to, aby im mesto Šaľa vytvorilo podmienky na telesnú kultúru a šport a tieto im boli mestom vytvorené práve vyhradeným časom prevádzky zimného štadióna, nakoľko počas verejného korčuľovania platí zákaz vstupu na klzisko s hokejkou. Vyhradený čas pre začínajúcich hokejistov sa uplatnil zatiaľ posledné dva víkendy a ako je možné vidieť aj na webovej stránke mesta Šaľa (link: https://sala.sk/clanok/o-verejne-hokejkovanie-je-zaujem) dňa 05. 02. 2023 tento vyhradený čas využilo cca 60 ľudí. Pokiaľ bude o tento vyhradený čas záujem zo strany verejnosti, mesto Šaľa ho nebude obmedzovať. Návštevnosť vo vyhradenom čase pre hokejkovanie mesto Šaľa priebežne vyhodnocuje. Podotýkame, že úprava ľadu sa vykonáva každý deň od 14:00 hod do 15:00 hod, nielen v nedeľu.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta