Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.06.2022 - 09:20  //  aktualizácia: 28.06.2022 - 09:20  //  zobrazené: 178

P O Z V Á N K A na 4. zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2 v roku 2022

Dátum a miesto konania: 29.06.2022 /streda/ o 16:00 hod.
                                        v priestoroch Mestského úradu Šaľa

Program:

  1. Otvorenie

  1. 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022

  1. Podnety od občanov

  1. Rôzne

  1. Záver

Šaľa, 23.06.2022

                                                                                                Ing. Tomáš Mészáros
                                                                                                  predseda VMČ č. 2