Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 01.10.2007 - 13:51  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:28  //  zobrazené: 2207

Peter Vozár, H. Pršany 105, 974 05 Banská Bystrica, 1. či je možné v meste umiestniť navigačné tabule

číslo: I22/2007

Požadované informácie:

1. či je možné v meste umiestniť navigačné tabule pre podnikateľské subjekty na stĺpoch verejného osvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve mesta,
2. výšky ročného prenájmu,
3. či má mesto uzavretú zmluvu s nejakou spoločnosťou o výhradnom a exkluzívnom umiestňovaní navigačných tabúľ na stĺpoch vereného osvetlenia.

Sprístupnenie informácie:

1. V meste je možnosť umiestniť navigačné tabule pre podnikateľské subjekty na stĺpoch verejného osvetlenia na základe žiadosti, ktorú posúdi správca verejného osvetlenia.
2. Poplatky sú určené vo VZN 8/2004, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (VZN je zverejnené  na internetovej stránke mesta Šaľa). Výška poplatku je závislá od veľkosti tabule a lokality, kde má byť tabuľa umiestnená ( od 4 do 5,- Sk/ m2/deň )
3. Mesto nemá uzavretú zmluvu  o výhradnom a exkluzívnom umiestňovaní navigačných tabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia.

Žiadateľ: Peter Vozár, H. Pršany 105, 974 05  Banská Bystrica