Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.12.2018 - 11:41  //  aktualizácia: 03.12.2018 - 11:42  //  zobrazené: 1456

Potrebujem zmapovať všetky pôdy (typy), poľnohospodárske aj nepoľnohospodárske v území (katastrálne územie mesta Šala)

číslo: I31/2018

Požadované informácie citujeme: „Potrebujem zmapovať všetky pôdy (typy), poľnohospodárske aj nepoľnohospodárske v území (katastrálne územie mesta Šala), ich výmery, využívanie, ohrozenia, a aj podniky využívajúce pôdu na podnikanie a zamestnávajúce ľudí, ako ovplyvňujú vývoj zamestnanosti v oblasti.“


V zmysle § 15 ods.1 zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bola žiadosť postúpená Okresnému úradu Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa, ktorý má požadované informácie k dispozícii.