Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 15.08.2023 - 10:40  //  aktualizácia: 15.08.2023 - 11:02  //  zobrazené: 795

Pozor, nestaňte sa neplatičom!

Ak máte zriadenú elektronickú doručovaciu schránku, skontrolujte si ju. Rozhodnutie o výške miestnych daní a poplatkov vám mohlo prísť práve takouto formou. Ak ste si to nevšimli, ľahko sa môžete nechtiac stať neplatičom.

Pani K. sa ocitla na zozname neplatičov miestnych daní a poplatkov. Jej meno nám bolo známe a preto sme ju kontaktovali a upozornili na jej pozdĺžnosti. Dane vždy platila poctivo, na termín. Až na tento jeden prípad. Preto zostala nemilo prekvapená a poplatky ihneď zaplatila. Dôvodom tohto nedorozumenia bolo, že rozhodnutia dostala do elektronickej doručovacej schránky, ktorý si však nekontroluje pravidelne. Systém vygeneruje rozhodnutie o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a tiež o poplatku za komunálny odpad. Ak má fyzická alebo právnická osoba aktivovanú súkromnú elektronickú poštovú schránku, rozhodnutia jej automaticky doručí systém do tejto elektronickej schránky. Rozhodnutie v papierovej podobe v takomto prípade osoba nedostane. Ak si však túto elektronickú schránku niekto nekontroluje, ani si nevšimne a ocitne sa na zozname neplatičov. Neskôr si ho nájde exekútor.

Snažíme sa takýmto nepríjemným situáciám predísť. Kolegyne si zoznam neplatičov vždy prejdú a koho vedia, kontaktujú. Nie jednému obyvateľovi sa nám tak podarilo pomôcť predísť nepríjemnostiam. Nie je však možné, aby sme poznali každého. Preto vás chceme touto cestou vyzvať, aby ste si skontrolovali, či ste už svoju povinnosť splnili a miestne dane uhradili. Mohlo sa stať, že ste na to jednoducho zabudli práve z dôvodu, že rozhodnutie čaká na vás v elektronickej schránke, ktorú si nekontrolujete.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na naše kolegyne z ekonomického oddelenia:

Iveta Danovičová – referent správy poplatku za komunálny odpad
mail: 
danovicova@sala.sk
Tel.: 031/7705981 – kl. 316
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č. d  3.04

 

Lilia Andrisová – referent správy dane z nehnuteľnosti
mail: 
andrisova@sala.sk
Tel.: 031/7705981 kl. 315
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č. d  3.04

 

JUDr. Darina Kárasová – referent
mail: 
d.karasova@sala.sk
Tel.: 031/7705981 kl. 310
Miesto : MsÚ Šaľa II. poschodie č. d  3.04