Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.06.2016 - 11:08  //  aktualizácia: 07.06.2016 - 11:09  //  zobrazené: 1813

Pozvánka komisie kultúry a cestovného ruchu

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa bude konať 13. júna 2016 (pondelok) o 16,00 h v budove domu kultúry.

 


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Kultúrne leto 2016 – zástupca MsKS
4. Hodnotenie činnosti komisie za 1. polrok 2016 – predseda komisie
5. Návrh úpravy PHSR mesta Šaľa – členovia komisie
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie

 

Prizvaný:

zástupca MsKS