Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.03.2023 - 11:35  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 11:36  //  zobrazené: 824

Pozvánka na výbor mestskej časti 2 dňa 15.3.2023

Srdečne Vás pozývame na 2. zasadnutie členov

Výboru  mestskej časti 2 / VMČ 2 /, ktoré sa uskutoční dňa

                       15.3.2023  / streda /

                       o 16:30 hod.

                       v budove Mestského úradu v Šali

 

Program :

  1. Otvorenie a privítanie prítomných
  2. Diskusia k materiálom 2. Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
  3. Podnety a pripomienky občanov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

     Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že spoločnými silami vyriešime podnety a skvalitníme Váš život v našom meste.

 

 

 

V Šali, 13.3.2023                                 Ing. Gabriela L a c k o v á

                                                                   predsedníčka VMČ 2