Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.01.2023 - 18:30  //  aktualizácia: 30.01.2023 - 08:23  //  zobrazené: 737

Pozvánka na zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 2

Srdečne Vás pozývam na 1. zasadnutie členov

Výboru  mestskej časti 2 / VMČ 2 /, ktoré sa uskutoční dňa 30.1.2023 / pondelok / o 16:30 hod. v budove Mestského úradu v Šali

 

Program :

  1. Otvorenie a privítanie prítomných
  2. Diskusia k materiálom 1. Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
  3. Podnety a pripomienky občanov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

     Teším sa na stretnutie s Vami a verím, že spoločnými silami dokážeme vyriešiť podnety obyvateľov a skvalitniť tým ich život v našom meste.

 

 

 

V Šali, 27.1.2023               Ing. Gabriela L a c k o v á

                                               predsedníčka VMČ 2