Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.04.2023 - 11:31  //  aktualizácia: 24.04.2023 - 11:32  //  zobrazené: 697

Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

Pozývam Vás na 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 02. 05. 2023 (utorok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

3. Bytové otázky – doplnenie informácie o pridelení bytu náhradníkom

4. Materiály Mestského zastupiteľstva zverejnené na stránke Mesta Šaľa
5. Rôzne
6. Záver

Šaľa, 24.04.2023

Peter Hlavatý    predseda komisie