Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.03.2023 - 08:03  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 08:08  //  zobrazené: 694

Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

Pozývam Vás na 2. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 20. 03. 2023 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

3. Odsúhlasenie nasledujúcich termínov zasadnutí komisie

4. Návrh VZN o sumách za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
5. Bytové otázky
6. Rôzne
7. Záver

 

 

Prizvaní:

PhDr. Janka Hušvétyová

 

 

 

 

 

 

 

Šaľa, 13.03.2023

 

Peter Hlavatý    predseda komisie