Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.06.2016 - 14:33  //  aktualizácia: 14.06.2016 - 14:34  //  zobrazené: 1680

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

21. 6. 2016 (utorok) o 16.00 hod.

v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie

  2. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

  3. VZN o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí

  4. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

  5. Informácia o výsledkoch zápisu detí do mestských MŠ

  6. Aktuálne informácie

  7. Záver