Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.10.2019 - 09:06  //  aktualizácia: 22.10.2019 - 09:06  //  zobrazené: 415

Pozvánka na zasadnutie Výboru mestskej časti č.1

P O Z V Á N K A
na zasadnutie Výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční 23. 10. 2019 /streda/ o 18:00 v budove domu kultúry na 2. poschodí, číslo dverí 212.
Program:
1.      Otvorenie
2.    8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019
3.      Rôzne
4.      Ukončenie
 
Ing. Róbert Andráši, predseda VMČ č. 1