Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.07.2024 - 15:10  //  aktualizácia: 02.07.2024 - 15:38  //  zobrazené: 503

Rozšírili sme kolumbárium v Šali

Záujem o miesto posledného odpočinku v kolumbáriu je čoraz väčší. Potvrdzuje to fakt, že za necelé dva roky sa v šalianskom cintoríne zaplnilo 48 takýchto schránok. Do jednej schránky je možné umiestniť najviac štyri urny. Mesto pre veľký záujem vybudovalo ďalšie tri steny.

Celkovo tak v mestskom cintoríne v Šali pribudlo 72 urnových schránok. V prípade maximálneho využitia by sa tu dalo umiestniť až 288 urien. „V dnešnej uponáhľanej dobe je tento spôsob pochovávania vyhľadávaný. Je to elegantné, slušné miesto, kde môže prísť blízky zosnulého a zapáliť tu sviečku, uctiť si pamiatku zosnulého,“ hovorí Margita Pekárová, vedúca Oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa.

Požiadať o urnové miesto v kolumbáriu je relatívne jednoduchý proces, záujemca sa môže obrátiť na personál šalianskeho cintorína. Cena prenájmu za jednu schránku, kde možno umiestniť najviac štyri urny, je 500 eur na 30 rokov. „Snažíme sa maximálne vyjsť v ústrety ľuďom, nie len tou primeranou cenou, ale aj tým, že sme zaviedli možnosť platby kartou na cintoríne. Ľudia tak nemusia držať pri sebe väčší obnos hotovosti,“ dodala Pekárová.

(ek)