Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 06.03.2023 - 09:07  //  aktualizácia: 06.03.2023 - 09:08  //  zobrazené: 2017

Šaliansky jarmok viac tradičný

Názov projektu

Šaliansky jarmok viac tradičný

Číslo zmluvy

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU REGIÓNY č. 131202207 zo dňa 27.1.2023 ( naše  č. 87/2023)

bola zverejnená tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7547763/

Program/účel dotácie

grantový program Regióny 2022,

za účelom: zachovanie kultúrnych hodnôt

Financovaný z

Ekofond SPP, n. o.

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

01/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu

do 31. júla 2023

Schválený grant

3000 EUR

 

ROZPOČET:

Honoráre: 2 000 EUR

Drevný stánok: 1 000 EUR

Ciele projektu:

- prinavrátiť tradíciu do jarmoku, zvýšiť jeho návštevnosť

- živá prezentácia remesiel, aby toto tradičné bohatstvo nezostalo zabudnuté a aj naďalej sa prenechávalo budúcim generáciám.

- viac tradičnej a historickej hudby v kultúrnom programe Šalianskeho jarmoku

- nenásilná forma kultúrneho vzdelávania obyvateľstva a zvyšovania ich kultúrnej úrovne a gramotnosti

- rozvoj záujmu obyvateľov a návštevníkov mesta o tvorbu na základe tradičných remesiel

Obsah projektu

Mesto založilo tradíciu Šalianskeho jarmoku v roku 2002 pri príležitosti 1000. výročia prvej písomnej zmienky a to formou jarmoku tradičných remesiel, ktorý sa spravidla koná posledný júnový víkend v roku. Okrem dvoch pandemických rokov sa jarmok konal každý rok. Postupom rokov sa však jarmok menil skôr na predajné trhy a tradícia remesiel bola potlačená pre nedostatok prostriedkov a nedostatok remeselníkov, ktorí by vedeli konkurovať ostatným predajcom. Myšlienkou projektu je pri príležitosti 20. jarmoku v roku 2023 prinavrátiť mu remeselníkov a predvádzanie remesla a taktiež tradičné hudobné produkcie do kultúrneho programu jarmoku. Prostriedky z projektu poslúžia na honoráre pre remeselníkov, dve tradičné hudobné formácie hrajúce na historických resp. ľudových nástrojoch - gajdošská muzika, resp. harmonika, cimbal, basa, husle a pod. Bez nároku na honorár vystúpi FS Šaľan. Zostávajúce prostriedky poslúžia na obstaranie dreveného stánku, ktorý poslúži aj počas ďalších ročníkov.

 

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Ekofondu SPP, n. o.“