Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 18.08.2020 - 11:54  //  aktualizácia: 18.08.2020 - 11:55  //  zobrazené: 169

Skutočné výdavky v kapitole školstvo - originálne kompetencie podľa ekonomickej klasifikácie 642004 a 642005

číslo: I24/2020

Požadované informácie:

 

  1. skutočné výdavky v kapitole školstvo - originálne kompetencie podľa ekonomickej klasifikácie 642004 a 642005 (výšky dotácií neštátnym školám a školským zariadeniam) za roky 2019, 2018, 2017,
  2. kompletné znenia VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ za roky 2020, 2019 a 2018.

 

Odkaz na zverejnené informácie:

 

Nakoľko požadujete informácie, ktoré už boli zverejnené, oznamujeme Vám údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnených informácií:

 

K bodu B..

Kompletné znenia VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo ŠZ za roky 2020, 2019 a 2018 nájdete na: 

 

https://sala.sk/clanok/5652-vzn-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-zakladnej-umeleckej-skoly-dieta-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni-so-sidlom-na-uzemi-mesta-sala

 

https://sala.sk/clanok/vzn-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-ziaka-zakladnej-umeleckej-skoly-dieta-materskej-skoly-a-skolskych-zariadeni-so-sidlom-na-uzemi-mesta-sala

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. V meste Šaľa máme zriadené jedno neštátne školské zariadenie:  Materská škola  Detský svet Marie Montessori, Feketeházyho 2379/5,927 01  Šaľa.


Skutočné výdavky v kapitole školstvo - originálne kompetencie podľa ekonomickej klasifikácie 642005:

rok 2017:  40 350 Eur

rok 2018:  45 000 Eur

rok 2019:  59 900 Eur

 

      642004 sa týka cirkevných škôl a školských zariadení, mesto Šaľa také nemá.