Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.06.2022 - 11:18  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 11:18  //  zobrazené: 798

Sprístupnenie odkazu na organizačný poriadok MsP Šaľa, ak existuje online, v opačnom prípade sprístupnenie jeho elektronickej kópie

číslo: I27/2022

Požadované informácie:

  1. Sprístupnenie odkazu na organizačný poriadok MsP Šaľa, ak existuje online, v opačnom prípade sprístupnenie jeho elektronickej kópie.
  2. Kto je autorom tohto textu, prípadne kto sú jeho autori?
  3. Kedy vznikol pôvodný text a ak vznikal postupne, informácie o dátumoch všetkých jeho zmien a ich autoroch?

Sprístupnené informácie:

  1. Organizačný poriadok Mestskej polície Šaľa je zverejnený na webovom sídle Mestskej polície Šaľa:

http://www.msp.sala.sk/cms/clanok/1/organizacny-poriadok-msp/

  1. Organizačný poriadok Mestskej polície Šaľa spracoval náčelník Mestskej polície v Šali Mgr. Peter Krokavec ako celok a  predložil ho  na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali  dňa 14. 02. 2013.
  2. Organizačný poriadok Mestskej polície Šaľa bol prerokovaný  Základnou organizáciou SLOVES  pri Mestskom úrade v Šali 30. januára 2013 a v komisii životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 28. januára 2013, ktorá odporučila  schváliť predložený návrh  Organizačného poriadku Mestskej polície Šaľa. Mestské zastupiteľstvo v Šali dňa
    14. 02. 2013  Organizačný poriadok Mestskej polície Šaľa schválilo.