Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 20.09.2022 - 12:49  //  aktualizácia: 07.10.2022 - 13:47  //  zobrazené: 2732

Termíny jesenného upratovania

Mesto aj v tomto roku prináša službu jesenného upratovania. Veľkoobjemné kontajnery sa postupne dostanú do každej časti mesta. Obyvatelia sa tak môžu legálne a pohodlne zbaviť starých, nepotrebných nábytkov iného nadrozmerného odpadu. 

Kontajnery budú najskôr v jednej časti Šale od 30. septembra do 2. októbra. Ďalší víkend, od 7. do 9. októbra budú kontajnery v druhej časti Šale a potom bude zber prebiehať vo Veči, Hetmíne a Kiliči v termíne od 14. do 16. októbra.

Pozrite si harmonogram a lokality, kde budú kontajnery umiestnené. 

 

J E S E N N É     u P r a t o v a n i e     2022

Šaľa  I.: od 30. septembra do 2. októbra  2022

 1. Rozhranie Hornej a J. Kollára
 2. Bottova ulica – vnútro blok
 3. Partizánska ulica – za DK Chemik
 4. Rozhranie SNP a Hornej
 5. Hlboká ulica – pri garážach
 6. Rozhranie Švermovej a Kráľovskej ulici
 7. Rozhranie Murgašovej a SNP
 8. Rozhranie Smetanovej a SNP
 9. Horná ulica – smer Kúpalisko
 10. Rozhranie Kráľovskej a Hlbokej
 11. Murgašova a Agátová pri plote SAD
 12. Mostová ulica
 13. Novomeského – vnútro blok
 14. Novomeského č. 4
 15. Vedľa obytného domu na Hurbanovej ulici
 16. 8. mája
 17. Rozhranie Jesenského a Krátkej
 18. Rozhranie Jazernej a Letnej
 19. Okružná – oproti herni ADMIRÁL
 20. P. Pázmáňa 5, 7

 

J E S E N N É     u P r a t o v a n i e     2021

Šaľa  II.: od  7. októbra do 9. októbra 2022

 1. Nábrežná – pri artézkej studni
 2. Hviezdoslavova a Štefánika – vnútro blok
 3. Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej
 4. Rozhranie Štefánika a Školskej pri plote gymnázia
 5. Školská – pred amfiteátrom
 6. Družstevná – pred bytovkou PS
 7. Brezová – pri pekárni Varipek
 8. Železničná od býv. Recykly
 9. Orechová pri bývalej kotolni
 10. Kukučínova – pri kotolni
 11. Kukučínova – pri stanovišti kontajnerov
 12. Budovateľská pri škôlke
 13. Budovateľská – vedľa Poplar-u
 14. Vlčanská medzi č. 4 a 6
 15. Rozhranie B. Nemcovej a P.J: Šafárika
 16. Dolná
 17. Rozhranie J. Palárika – Družstevná
 18. V. Šrobára – vnútro blok

 

 

J E S E N N É     u P r a t o v a n i e     2022

Mestská časť Veča – od 14. októbra – do 16. októbra 2022.

 1. Komenského od Nitrianskej
 2. Komenského – pri kotolni
 3. Cintorínska - Hollého
 4. Slnečná – oproti novému kostolu
 5. Nitrianska pri novinovom stánku
 6. Fr. Kráľa
 7. Fr. Kráľa – stred ulice pri RD
 8. Fr. Kráľa – koniec ulice pri garážach
 9. Koniec Hollého pri škole
 10. Narcisová
 11. Bernolákova oproti 4 – bytovke ZŠ
 12. Nivy – pri SOUCH
 13. Dlhoveská – na konci ulice vpravo
 14. Nitrianska – oproti ČS Extrabenz (slepá ulica)
 15. Trnovecká pri trafostanici
 16. Jilemnického
 17. Hliník – na konci slepej ulice
 18. -19. Hospodárska + Lužná

Mestská časť Hetméň a Kilič od 14.10. – do 16.10.2022

       

V každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať po naplnení.

!!!  DO NÁDOB JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZELENE,

ELEKTROODPAD, AKÝKOĽVEK STAVEBNÝ ODPAD, PNEUMATIKY   A NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY ODPADU  !!!

  

PRI UKLADANÍ ODPADU DO KONTAJNEROV PLATIA HYGIENICKÉ OPATRENIA.

NEUKLADAJTE ODPAD VEDĽA KONTAJNEROV, VYČKAJTE NA DOVEZENIE PRÁZDNEHO KONTAJNERA. KONTAJNERY SA BUDÚ VYPRÁZDŇOVAŤ PRIEBEŽNE POČAS CELEJ DOBY TERMÍNOV UPRATOVANIA (V PIATOK, SOBOTU AJ V NEDEĽU).

Bližšie informácie na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činnosti MsÚ Šaľa, tel. č. 0918248690

 

 

Prílohy