Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.09.2008 - 11:38  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:00  //  zobrazené: 2023

Úplné znenie zmluvy o dielo /vrátane dodatkov ak existujú/ na rekonštrukciu Základnej školy J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa.

číslo: I19/2008

Požadované informácie: úplné znenie zmluvy o dielo /vrátane dodatkov ak existujú/
na rekonštrukciu Základnej školy J. Murgaša, Horná č. 22, Šaľa.

Sprístupnené informácie vo forme fotokópií:

1. Zmluva o dielo č. 007/2085085/001
2. Rekapitulácia rozpočtu – Škola
3. Zmluva o dielo č. 008/2085085/002
4. Rekapitulácia rozpočtu – Telocvičňa

Žiadateľ: Mgr. Jozef Belický

Prílohy

Informácie

(zip - 7.14 MB)