Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.08.2020 - 10:32  //  aktualizácia: 20.08.2020 - 10:35  //  zobrazené: 473

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE UŽÍVANIA STAVBY

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť KING LE s.r.o., so sídlom Dlhoveská 1415/24, 927 05 Šaľa, IČO: 50 645 404

Prílohy