Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.06.2022 - 11:22  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 11:23  //  zobrazené: 644

„V odpovedi na infožiadosť I46/2021 (na stránke mesta zverejnenej 29. 11. 2021) je uvedené, že "mesto v spolupráci s prednostom Okresného úradu Šaľa pripravuje stretnutie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR

číslo: I32/2022

Požadované informácie citujeme:

  1. „V odpovedi na infožiadosť I46/2021 (na stránke mesta zverejnenej 29. 11. 2021) je uvedené, že "mesto v spolupráci s prednostom Okresného úradu Šaľa pripravuje stretnutie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR" (vzhľadom na otázky v žiadosti predpokladám, že stretnutie malo byť ohľadom možností obnovy nemocnice v Šali
    z plánu obnovy). Chcem sa preto opýtať, či sa toto stretnutie už uskutočnilo, ak áno tak kedy, kto sa ho zúčastnil a s akým výsledkom?
  2. Dostalo mesto nejakú odpoveď/ spätnú väzbu/ informáciu od VÚC Nitra, ako majiteľa budovy nemocnice, od novembra 2021, týkajúcu sa možnosti zaradiť budovu nemocnice
    v Šali do plánu obnovy? Ak áno, je možné zverejniť túto informáciu/komunikáciu?“

Sprístupnené informácie:

  1. Stretnutie sa neuskutočnilo, Ministerstvo zdravotníctva SR nereflektovalo na iniciatívu.
  2. Do plánu obnovy sa budova nemocnice nedostala, ale prostriedky na postupnú obnovu všetkých častí nemocnice sú zaraďované každoročne v rozpočte VÚC Nitra.