Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 30.09.2021 - 14:34  //  aktualizácia: 30.09.2021 - 14:36  //  zobrazené: 464

Víno Terra Wag – Šaľa 2021

PROJEKT JE

 

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Názov projektu

Víno Terra Wag – Šaľa 2021

Číslo zmluvy

Z M L U V A č. 467/2021/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu uzatvorená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmien (ďalej len „VZN NSK č. 5/2020) a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (naše číslo 289/2021), podpísaná 30.6.2021, zverejnená tu:

https://sala.sk/data/esam/ico/f13908-1.pdf

Program

ÚNSK – dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2021

Schválená dotácia

3320 EUR

Povinné spolufinancovanie

Min. 1169 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

11688 EUR

Očakávania a význam

  • nadregionálne podujatie podporujúce rozvoj cestovného ruchu - nárast počtu turistov – návštevníkov v meste
  • rozvoj cestovného ruchu v mestskej destinácií so zreteľom na podporu rozvoja vinárstva

Obsah projektu

Predmetom projektu je súťažná prezentácia a výstava vín Víno Terra Wag – Šaľa 2021. Tradícia tejto súťažnej prehliadky bola založená v Šali pred 6 rokmi, v roku 2021 pôjde už o 6. ročník tohto jedinečného podujatia, ktoré sa teší stále väčšej pozornosti a popularite. Súťaž Vino Terra Wag, ako ju poznáme doteraz, dosiahla medzinárodnú úroveň, zapojili sa do nej vinárstva nielen zo Slovenska a Čiech, ale aj Maďarska vďaka pomoci nášho družobného mesta Oroszlány, a tiež z Rakúska. Hodnotili sa však aj vzorky španielskych, talianskych, nemeckých, francúzskych vín a dokonca sme mali vzorky vín aj z Austrálie. Posledného ročníka sa zúčastnilo 237 vzoriek vín zo 7 krajín. Veríme, že v ďalšom roku sa podarí prilákať ešte väčšie množstvo kvalitných vín a naša súťaž sa zapíše medzi ostatné významné podujatia tohto druhu na Slovensku.  Okrem  súťažnej časti sa návštevníci mesta a milovníci tohto ušľachtilého moku môžu tešiť aj na verejnú degustáciu s  bohatým  kultúrnym programom.

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Prílohy

plagat-2021-Terra Wag

(pdf - 5.89 MB)