Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 05.09.2022 - 09:23  //  aktualizácia: 05.09.2022 - 09:24  //  zobrazené: 981

Víno Terra Wag – Šaľa 2022

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Názov projektu

Víno Terra Wag – Šaľa 2022

Číslo zmluvy

Z M L U V A č. 392/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu uzatvorená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu v znení neskorších zmien (ďalej len „VZN NSK č. 5/2020) a zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (naše číslo 422/2022), podpísaná 17.6.2022, zverejnená tu:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6650156/

Program

ÚNSK – dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Prioritná oblasť 

3 – Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, agroturizmu, gastroturizmu, vinárstva a vinohradníctva

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2022

Schválená dotácia

3300 EUR

Povinné spolufinancovanie

Min. 638 EUR

Celkové náklady na projekt podľa žiadosti

6375 EUR

Očakávania a význam

  • nadregionálne podujatie podporujúce rozvoj cestovného ruchu - nárast počtu turistov – návštevníkov v meste
  • rozvoj cestovného ruchu v mestskej destinácií so zreteľom na podporu rozvoja vinárstva

Obsah projektu

Predmetom projektu je súťažná prezentácia a výstava vín Víno Terra Wag – Šaľa 2022. Tradícia tejto súťažnej prehliadky bola založená v Šali v roku 2015, v roku 2022 pôjde už o 7. ročník tohto jedinečného podujatia, ktoré sa teší stále väčšej pozornosti a popularite. Súťaž Vino Terra Wag, ako ju poznáme doteraz, dosiahla medzinárodnú úroveň, v predošlých ročníkoch sa do nej zapojili vzorky zo 7 krajín. Do posledného ročníka z dôvodu covid opatrení sa zapojilo menej krajín (3), vinárstva zo Slovenska a Čiech, ale aj Maďarska, ale i tak bol dostatok vzoriek (220) vín. Víno Terra Wag – Šaľa bola vysoko hodnotená s potenciálom stať sa jednou z nominačných výstav Národného salónu vín. Okrem súťažnej časti sa návštevníci mesta a milovníci tohto ušľachtilého moku môžu tešiť aj na verejnú degustáciu s bohatým  kultúrnym programom. Pre účely možnosti realizovania časti aktivít podujatia v exteriéri plánujeme obstarať prenosný veľkorozmerný stan.

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA