Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.07.2020 - 11:28  //  aktualizácia: 08.07.2020 - 11:28  //  zobrazené: 722

Výberové konanie - učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie - Matematika

Voľné miesto - Učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie - Matematika

a) názov a adresu zamestnávateľa:
Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa

Učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

b) kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou: Matematika

- podľa zákona č. 318/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

d) zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zamestnanie
- profesijný životopis
- doklad o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

- nástup 1.9.2020
- pracovná zmluva na dobu určitú
- prax je vítaná

f) plat od 915 Eur/mesiac

Kontakt: Ing. Anna Keseliová, riaditeľka školy
Tel: 031/770 87 68, 031/ 770 89 35, mobil: 0903228568
E-mail: sps@salamon.sk