Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.06.2019 - 09:06  //  aktualizácia: 03.06.2019 - 09:06  //  zobrazené: 1310

Výška mesačnej odmeny a prípadné ďalšie finančné náležitosti vyplývajúce z funkcie zástupkyne primátora mesta Šaľa PaedDr. Danice Lehockej, PhD. za jednotlivé mesiace v období január - február 2019, a jednotlivé mesiac

číslo: I7/2019

Požadované informácie: 

 

 1. a)  Výška mesačnej odmeny a prípadné ďalšie finančné náležitosti vyplývajúce z funkcie
        zástupkyne primátora mesta Šaľa PaedDr. Danice Lehockej, PhD. za jednotlivé
        mesiace v období január - február 2019, a  jednotlivé mesiace v období 01. 01. 2017 -
        31. 12. 2018 (v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. a § 25 ods. 7 zákona
        č. 369/1990 Zb.)

b) Odmeny poskytnuté za výkon poslaneckého mandátu poslankyne mestského
zastupiteľstva mesta Šaľa PaedDr. Danice Lehockej, PhD. za jednotlivé mesiace
v období január - február 2019 a 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018.

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. a)  Výška mesačnej odmeny a prípadné ďalšie finančné náležitosti vyplývajúce z funkcie
        zástupkyne primátora mesta Šaľa PaedDr. Danice Lehockej, PhD. za jednotlivé
        mesiace  v období január - február 2019, a  jednotlivé mesiace v období 01. 01. 2017 -
        31. 12. 2018 (v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. a § 25 ods. 7 zákona
        č. 369/1990 Zb.) - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

 

 1. Odmeny [podľa písmena b) Vašej žiadosti] sú vyplácané polročne, a sú vyúčtované sumárne za obdobie daného polroka. Odmeny za obdobie od 01. 01. 2017 do
  31. 12. 2018 (podľa polrokov):
 1. Mestské zastupiteľstvo v Šali (volebné obdobie 2014 – 2018) – Odmeny poslancov za 1. polrok 2017 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4
 2. Mestské zastupiteľstvo v Šali (volebné obdobie 2014 – 2018) – Odmeny poslancov za 2. polrok 2017 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4,
 3. Mestské zastupiteľstvo v Šali (volebné obdobie 2014 – 2018) – Odmeny poslancov za 1. polrok 2018 - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4,
 4. Mestské zastupiteľstvo v Šali (volebné obdobie 2014 – 2018) – Odmeny poslancov za 2. polrok 2018 (do ustanovujúceho MsZ) - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4

a Mestské zastupiteľstvo v Šali (volebné obdobie 2018 – 2022) – Odmeny poslancov za december 2018 (od ustanovujúceho MsZ) - vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A4.

 

Odmeny za obdobie 1. polroka 2019 budú vyplatené a vyúčtované v júli 2019.

 

 

Rozhodnutie o čiastočnom nevyhovení v bode 1 b).

 

Prílohy

Rozhodnutie k 7

(pdf - 663.02 kB)
2. polrok 2018

(pdf - 315.39 kB)
2. polrok 2017

(pdf - 157.92 kB)
1. polrok 2018

(pdf - 148.53 kB)
1. polrok 2017

(pdf - 158.56 kB)
7-I-2019

(docx - 17.39 kB)