Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.05.2007 - 09:04  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:22  //  zobrazené: 2416

Výška poplatku za hrobové miesta, v akom právnom predpise je táto výška upravená, právna forma prevádzkového poriadku pohrebiska (VZN, resp. iná forma)

číslo: I12/2007

Sprístupnenie informácií:

Poplatok za hrobové miesta:
jendnohrob  500,- Sk na 10 rokov
dvojhrob  900,- Sk na 10 rokov
detský hrob  300,- Sk na 10 rokov
urnové miesto  300,- Sk na 25 rokov

Nájom za hrobové miesta je podľa uznesenia č. 11/1996 Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 8.2.1996.

Mesto Šaľa má VZN č. 18/2000 o prevádzke pohrebísk na území mesta.

Žiadateľ: Mesto Pezinok, Mgr. Peter Štetka, Radničné námestie 7, 902 14  Pezinok