Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.01.2020 - 07:31  //  aktualizácia: 03.01.2020 - 10:27  //  zobrazené: 900

Výška vynaložených nákladov za čistenie verejných priestranstiev (napr. ulíc, parkov) v meste Šaľa za roky 2016, 2017, 2018 (náklady spojené s čistením v podobe zametania ulíc, zberu voľne pohodeného odpadu, výsypu odpadu z pouličných

číslo: I21/2019

Požadované informácie:

  1. Výška vynaložených nákladov za čistenie verejných priestranstiev (napr. ulíc, parkov) v meste Šaľa za roky 2016, 2017, 2018 (náklady spojené s čistením v podobe zametania ulíc, zberu voľne pohodeného odpadu, výsypu odpadu z pouličných košov a likvidáciu odpadu pochádzajúceho z týchto činností).
  2. Výška nákladov vynaložených na odstraňovanie čiernych skládok v meste Šaľa (zber a likvidácia odpadu) za roky 2016, 2017, 2018.

 

Sprístupnené informácie:

  1. Náklady na čistenie mesta za rok 2016 vo výške 70 280,40 Eur; za rok 2017 vo výške 75 821,20 Eur; za rok 2018 vo výške 79 882,10 Eur. Toto sú náklady na čistenie mesta, ktoré zahŕňajú činnosti ako vývoz malých smetných nádob, čistenie artézskych studní, čistenie uličných vpustí, autobusových zastávok a čistenie miestnych komunikácií.
  2. Mesto Šaľa neeviduje ako samostatnú položku za roky 2016, 2017 a 2018 náklady na odstraňovanie čiernych skládok. Náklady na odstraňovanie odpadu z nelegálnych skládok sú zahrnuté v nákladoch na zber objemného odpadu. Takisto množstvá sú zahrnuté v množstvách objemného odpadu kat. č. 20 03 07.