Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 18.08.2023 - 08:47  //  aktualizácia: 18.08.2023 - 08:52  //  zobrazené: 420

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení za rok 2023

Mesto Šaľa v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa

zverejňuje

Výzvu na predkladanie návrhov na udelenie ocenení:

  • Čestné občianstvo mesta Šaľa
  • Cena mesta Šaľa
  • zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.

Návrhy môžu byť predkladané do 30. septembra 2023 (vrátane). 

Predkladaný návrh musí byť spracovaný v súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia č.  5/2019 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa (je dostupné na internetovej stránke mesta).

K dispozícii je aj Formulár návrhu na ocenenia mesta Šaľa a Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je potrebné podpísať navrhovateľom aj navrhovaným a priložiť            ku každému návrhu. Uvedené tlačivá sú dostupné aj    na internetovej stránke mesta v sekcii Chcem vybaviť – Klientske centrum – tlačivá.  

Návrhy so súhlasom je možné doručiť osobne na MsÚ alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad v Šali, Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Erika Kollerová, Kancelária primátora

t. č. 0905 585 626, e-mail: kollerova@sala.sk

                                                                                                                     Mgr. Jozef Belický       
primátor mesta Šaľa

Prílohy