Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 05.05.2023 - 10:07  //  aktualizácia: 05.05.2023 - 10:12  //  zobrazené: 448

Vzdelávanie 21. storočia - Poďme spoločne zmeniť školu

V Mestskom kultúrnom stredisku v Šali sa v utorok 2.5.2023 konal informačný seminár k procesu zavádzania kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní, ktorý spoločne s Odborom podpory vzdelávania a profesijného rozvoja MPC Nitra organizoval aj Spoločný školský úrad v Šali.

Cieľom seminára bolo prezentovať východiská zmien v kurikule základného vzdelávania, na konkrétnej ukážke uviesť zmeny v novom ŠVP s priamou väzbou na vzdelávacie štandardy a prezentovať implementačný plán zavádzania nového ŠVP s podporou pre školy. Lektormi boli zamestnanci NIVaM a členovia autorských kolektívov, ktorí tvorili vzdelávacie štandardy. Seminárom sprevádzala Mgr. Mária Pappová, riaditeľka Krajského pracoviska v Nitre.

Zlepšenie vzdelávania v našich školách nastane, ak sa zvýši efektivita vzdelávania v školách a zlepší sa schopnosť žiakov použiť dostupné vedomosti na riešenie životných situácií vo svoj prospech a v prospech ich okolitej komunity a celej našej spoločnosti. K tomu dospejeme, ak sa sústredíme na schopnosť žiakov myslieť a konať, ak budeme uplatňovať metódy učenia založené na bádaní a aktivite žiakov a zároveň budeme zohľadňovať potreby každého žiaka.

Vďaka novým obsahom a formám vo vzdelávaní bude možné v triedach budovať kultúru , kde budú môcť učitelia aj žiaci zažiť úspech a dobrú odozvu. Tak si držme všetci palce, aby sa to podarilo a aby boli spokojní žiaci, učitelia aj rodičovská verejnosť.

 

(Spoločný školský úrad v Šali)