Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.09.2019 - 10:03  //  aktualizácia: 11.09.2019 - 10:18  //  zobrazené: 500

Workshop mesta Šaľa realizovaný v rámci projektu CULTPLAY

Mesto Šaľa, ako jeden z 10 partnerov projektu „CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko, sa stalo organizátorom v poradí už 5. workshopu, ktorého cieľom bolo predstavenie projektu v kontexte kultúrneho dedičstva odbornej aj laickej verejnosti.

Workshop sa konal dňa 6. septembra 2019 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre, pracoviska Archívu Šaľa. Po predstavení celého projektu CULTPLAY, ako aj tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK zo strany projektovej manažérky mesta Šaľa, nasledovali dva odborné vstupy. Historička Kövesdi Mónika na workshope priblížila prítomným dejiny opátstva Majk a jeho význam v dejinách Oroszlányu. Vedúca archívu v Šali Veronika Nováková referovala o výsadných  listinách miest  a mestečiek na Žitnom ostrove a Matúšovej zemi. Workshopu sa zúčastnili i niektorí projektoví partneri zo Slovenskej republiky a Maďarska. Ešte pred workshopom, ich na Mestskom úrade v Šali privítal i primátor Šale Jozef Belický a prednostka MsÚ Jana Nitrayová. Po krátkom rokovaní, sa partneri projektu presunuli do šalianskeho kaštieľa.

Workshop nadväzoval na prebiehajúcu medzinárodnú konferenciu „Archívy – klenoty regiónu“, ktorú pripravili Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa a Spoločnosť Petra Pázmánya v Šali. Podarilo sa lepšie rozšíriť informáciu o tomto cezhraničnom projekte,  ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktami a značkami, vybudovanými na spoločnej histórii partnerských miest.

Po workshope nasledovalo otvorenie výstavy ,,Archívy – klenoty regiónu," ktorá bude prístupná verejnosti do 30. júna 2020 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre pracovisko Archív Šaľa. Výstava je obohatená o rôzne archívne dokumenty z nášho mesta. 

V rámci projektu CULTPLAY, už čoskoro na zimnom štadióne v Šali mesto otvorí ihrisko, ktoré predstavuje repliku historického kláštorného komplexu Majk, ktorý sa nachádza v našom partnerskom meste Oroszlány. Ihrisko tak hravou formou priblíži históriu tohto maďarského mesta. Naopak v meste Oroszlány, vznikne replika šalianskeho kaštieľa. Očakávaným výsledkom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, zvýšenie počtu návštevníkov a ochrana kultúrneho dedičstva, čo prispeje k rozvoju turizmu u všetkých zapojených partnerov.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.