Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.05.2023 - 09:10  //  aktualizácia: 05.05.2023 - 09:11  //  zobrazené: 582

Z á p i s n i c a z 3. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 02.05.2023

Z á p i s n i c a   z 3. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 02.05.2023

Prílohy