Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.11.2021 - 14:22  //  aktualizácia: 29.11.2021 - 14:27  //  zobrazené: 1057

Z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

číslo: I43/2021

Požadované informácie: z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahradzujúcich rozhodnutia), teda o poskytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

 

 • Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Územný súhlas nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)
 • Územný súhlas, spoločný územný súhlas
 • Akýkoľvek iný dokument nahradzujúci územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Stavebné ohlásenie
 • Akýkoľvek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

 

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021, ktoré sa týkajú pozemných stavieb pre právnické osoby.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Stavebný úrad v Šali  v období od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 nevydal žiadne územné rozhodnutie a vydal deväť stavebných povolení pre právnické osoby.

 

 1. BRM 78 DEVELOPMENT, s. r. o. - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 11 strán A4.
 2. M&S GLOBTRADE, a. s.  - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 17 strán A4.
 3. M&S GLOBTRADE, a. s - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 14 strán A4.
 4. SLOVNAFT, a. s.  - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 13 strán A4.
 5. Nitriansky samosprávny kraj - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 8 strán A4.
 6. G & G, s. r. o.  - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 16 strán A4.
 7. Západoslovenská distribučná, a. s. – verejná vyhláška - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 11 strán A4.
 8. TERRA WYLAK, s. r. o.  - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 15 strán A4.
 9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - rozhodnutie - stavebné povolenie -  vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 8 strán A4.

 

Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácie.

 

Prílohy