Domov   >  VOĽBY 2022   >  VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
publikované: 20.07.2022 - 14:47  //  aktualizácia: 20.07.2022 - 14:49  //  zobrazené: 1513

Vymenovanie zapisovateľky mestskej volebnej komisie

V súlade s ust. § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vymenovaná

za zapisovateľku mestskej volebnej komisie

Ing. Bc. Ľuba Boháčová

sídlo: Mestský úrad v Šali Námestie Sv. Trojice 1953/7, 927 15  Šaľa

telefónne číslo: 031 / 770 23 53

mobil: +421 915 894 155

e-mail: bohacova@sala.sk

Podľa ust. § 171 ods. 1 a § 176 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov politická strana a nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu v listinnej forme zapisovateľovi mestskej volebnej komisie.

V Šali dňa 19. 07. 2022