Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.07.2022 - 13:58  //  aktualizácia: 29.07.2022 - 13:58  //  zobrazené: 1109

„Zapojilo sa alebo sa zapojí mesto Šaľa do prvej výzvy na výstavbu cyklotrás ...

číslo: I36/2022

Požadované informácie citujeme:

  1. „Zapojilo sa alebo sa zapojí mesto Šaľa do prvej výzvy na výstavbu cyklotrás (stojanov, prístreškov pre bicykle) financovanú z plánu obnovy, ktorá je otvorená do 15. 8. 2022? Ak áno, bude to projekt na výstavbu cyklotrasy medzi Šaľou a Diakovcami alebo iný projekt? Pre istotu, mám na mysli túto výzvu: https://www.planobnovy.sk/aktuality/na-cyklodopravu-pojde-105-milionov-eur-ministerstvo-dopravy-spustilo-prvu-vyzvu/?fbclid=IwAR1p0BQPi9W350DhtSQtb3Wyt3ocOI7jnk8goEEvVPOAbCaHUxMn401HxfA<br
  2. Má mesto aktuálne informácie kedy by sa malo spustiť verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa severného obchvatu Šale?“

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa sa plánuje zapojiť do uvedenej výzvy. Pôvodne sme sa plánovali zapojiť s projektom cyklistickej komunikácie spájajúcej mesto Šaľa a obec Diakovce. Nakoľko však majetkové vysporiadanie v katastri obce Diakovce viazne, čo je prekážkou pre vydanie povolení, mesto má záujem pripraviť iný projekt týkajúci vybranej trasy budúcej cyklistickej komunikácie v rámci mesta. Všetko však bude záležať od dokončenia projekčnej prípravy a získania povolení.

  1. Posledná informácia, ktorú mesto malo, že verejné obstarávanie malo byť vyhlásené v marci tohto roka. Avšak nebolo vyhlásené, nakoľko útvar hodnoty za peniaze stále nezaslal stanovisko k danému zámeru.

Primátor mesta zaslal ďalší list premiérovi Eduardovi Hegerovi vo veci vyvolania osobného stretnutia.

V súčasnosti prebieha konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. V týchto dňoch zverejnil útvar hodnoty za peniaze novú hodnotiacu správu, ktorej link Vám prikladáme.
https://www.mfsr.sk/files/archiv/24/Hodnotenie_vfm_SSC_I75_Sala_20220622.pdf