Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.11.2019 - 09:23  //  aktualizácia: 18.11.2019 - 09:24  //  zobrazené: 423

Zasadnutie Komisie UPVD

Pozývame Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa  21.11.2019  o 16.hod v zasadačke  Mestského úradu v Šali na 1.poschodí.
 
Program:
 
1.      PROFINEX engineering, s.r.o., LIMA Real Estate, s.r.o. – predstavenie Ideového zámeru lokalita Večianska tabuľa 
2.      KLM Šaľa, a.s. – predstavenie investičného zámeru RETAIL BOX , ul. SNP, ul. Kráľovská 
3.      Územný plán mesta Šaľa Návrh Zmien a Doplnkov č.7- Doplnenie návrhov 
4.      Územný plán mesta Šaľa Centrálna mestská zóna Návrh Zmien a Doplnkov č.4
5.      Petícia občanov a žiadosť občanov o zmenu UPN - PFčasť Nová Veča-Juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa
6.      Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
7.      Diskusia
 
 
Ing. Róbert Andráši, predseda Komisie ÚPVD