Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 12:22  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:03  //  zobrazené: 2140

Žiadosť o mobilné číslo primátora mesta Šaľa.

číslo: I20/2005

Na základe právoplatného rozhodnutia č. 6552/3/I/2005 zo dňa 20.10.2005, ktorým bolo vyhovené Vášmu odvolaniu voči rozhodnutiu o nesprístupnení informácie a to mobilného telefónneho čísla primátora mesta Ing. Tibora Barana Vám  v súlade s ustan. § 16 zák. 211/2001 o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení  sprístupňujeme citovaný údaj, ktorý je : 0903 284 470

Žiadateľ: Ing. Igor Klačko, Sládkovičova 2044/47, 927 01 Šaľa