Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.05.2007 - 08:28  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:20  //  zobrazené: 1881

Žiadosť o vyhotovenie kópie údajov medzi MsÚ Šaľa a Združením DTMS, P. Pázmaňa 4.

číslo: I04/2007

Požadované informácie neboli sprístupnené, nakoľko ich Mesto Šaľa nemá k dispozícii.

Bola vyhotovená kópia údajov zo zmluvy medzi Mestom Šaľa a KIS, s.r.o. Bratislava z roku 1996, týkajúca sa vytvárania a aktualizácie digitálnej mapy mesta Šaľa a kópie dodatkov z roku 1997 a 1998.