Domov   >  Kultúra
publikované: 26.05.2023 - 09:54  //  aktualizácia: 26.05.2023 - 10:21  //  zobrazené: 940

Zlatá priadka Šaľa 2023

ZLATÁ PRIADKA ŠAĽA 2023

Na jubilejnom 50. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka bude v Dome kultúry v Šali súťažiť 15 detských divadelných súborov z celého Slovenska s najúspešnejšími inscenáciami.

Zlatá priadka predstavuje v činnosti Národného osvetového centra jednu z najvýznamnejších aktivít pre deti a mládež. Výberom cez regionálne a krajské kolá súťaže detskej dramatickej tvorivosti prešlo množstvo divadelných súborov, v ktorých účinkovalo takmer 1 000 detí. Na ôsmich krajských prehliadkach sa stretli súbory na špičkovej úrovni spolu s tými, ktoré iba začínajú. Na tohtoročnej Zlatej priadke sa stretnú divadelné súbory z celého Slovenska a jeden hosťujúci súbor z Českej republiky.

Pedagógovia a režiséri sa detskej dramatickej tvorivosti venujú v základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času, osvetových strediskách, domoch kultúry i občianskych združeniach. Pre nich sú určené každodenné rozborové semináre s odbornou porotou aj diskusia s názvom Téma v divadle hranom deťmi. Na deti z účinkujúcich súborov čaká bohatý program, ktorého súčasťou budú aj divadelné workshopy, ktoré si pre ne pripravilo dramacentrum EDUdrama. Okrem divadelných workshopov sa účinkujúce deti budú stretávať aj v Diskusnom klube detí, kde spolu s lektormi budú diskutovať o videných inscenáciách.

Pri otvorení a závere podujatia deti naživo zahrajú festivalovú zvučku, budú spolumoderovať celý priebeh súťaže a prehliadky a každý deň popoludní sa budú stretávať deti z Fóra Zlatej priadky, ktoré tvoria detskú porotu a navrhujú Cenu detskej poroty.

Zlatá priadka v roku 2023 oslavuje jubileum. Organizátori okrem bohatého programu pripravili aj nové logo a celkový vizuál. Novú tvár dostane aj festivalový denník Listy detskej Tálie, v ktorom uverejňujeme každý deň postrehy a hodnotenia nielen odbornej poroty, ale aj hodnotenia Fóra Zlatej priadky a návštevníkov súťaže a prehliadky.

Na slávnostnom otvorení v Dome kultúry v Šali si aj zaspomíname na vývin Zlatej priadky prostredníctvom krátkeho filmu a privítame hostí, ktorí sa v minulosti podieľali na jej príprave. Počas konania Zlatej priadky budú v DK Šaľa prístupné aj dve výstavy. Jedna zachytáva pomocou fotografií jej históriu, druhú k jej výročiu pripravili deti zo ZUŠ Šaľa.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali pri meste Šaľa.

Program:

STREDA 24. mája 2023

10:00 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SÚŤAŽE A PREHLIADKY

10:30 - VOLÁM SA KAROL, Divadelný krúžok pri ZŠ Š. Senčíka, Starý Tekov

12:00 - NEOBYČAJNÁ HODINA, Divadielko na DLANI, Voderady

13:45 - JANKO HRAŠKO, Divadelný súbor pri ZUŠ Brezno

ŠTVRTOK 25. mája 2023

9:00 - VŠETKY CESTY VEDÚ DO....., SPAD, ZUŠ, Svidník

10:00 - ALBUM, DDS Bebčina, Nová Dubnica

11:30 - EVA H., Nejmenší částice, Most, Česká republika (hosť)

13:30 - INÍ, Vaša banda, Žilina

PIATOK 26. mája 2023

9:00 - NULY A JEDNOTKY, DS Trma-vrma, Poprad

10:15 - POD KUPOLOU, DDS Bebčina, Nová Dubnica

11:30 - PRÍBEH ZO ŠKÔLKY, Studio 12+20, Spišská Nová Ves

13:00 - O ŠKAREDEJ PRINCEZNEJ, Dobrovíťazí, Nižná

14:00 - O JANKOVI POLIENKOVI, DS Čiarový kód pri ZUŠ J. Kowalského, Bratislava

SOBOTA  27. mája 2023

9:00 - ÚSCHOVŇA, DDS Bodka, Veľký Krtíš

10:30 - SPOJENIA, Divadlo FALANGIR, Kostolište

11:30 - ŠŤASTIE JE LÍŠKA, DDS Ženy, Nitra

13:00 - CESTA ZA HRANICU, LEN TAK, Smižany

17:00 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV ZLATEJ PRIADKY ŠAĽA 2023