Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM
publikované: 29.03.2016 - 12:23  //  aktualizácia: 12.04.2022 - 08:41  //  zobrazené: 54042

Zmluvy, faktúry, objednávky

Dňa 31.03.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), v zmysle ktorej sú obce povinné zverejňovať zmluvy podľa ust. § 5a zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv.