Domov   >  Podnet pre primátora

Cyklisti na moste

Cyklisti na moste

25.07.2016 - 00:49

Ivan Vlk

Dobrý deň, bolo by prosím možné nejakým označením regulovať bicykle na chodníkoch na moste ? Momentálne je kráčanie po chodníku niečo ako slalom medzi bicyklami a je to naozaj veľmi iritujúce. Stačila by značka "chodník pre peších", alebo prípadne nejaký kompromis, napr. vymedziť jednu stranu iba pre bicykle a druhú iba pre chodcov, pokiaľ nepostačuje aktuálna šírka cesty. Vopred ďakujem.

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň, v prvom rade sa na základe zákona o cestnej premávke na bicykli jazdí po pravom okraji vozovky, a to v prípade, že cestička pre cyklistov nie je. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Cyklisti (s výnimkou detí do 10 rokov) tak podľa zákona po chodníku jazdiť nesmú, chodci nemôžu byť ohrození. Je ale pravda, že z dôvodu hustoty premávky cez most sa niektorí obyvatelia obávajú jazdiť na bicykli po ceste. Ale v súčasnej dobe už pripravujeme realizáciu cyklotrasy od železničnej stanice po Duslo. Tá bude samozrejme viesť aj cez cestný most a situáciu s cyklistami na chodníku by tak vyriešila. Verím, že nám zatiaľ v danom prípade pomôže práve vzájomná tolerancia – zo strany chodcov, ale aj cyklistov, ktorí by mali svoj bicykel po chodníku tlačiť.