Domov   >  Podnet pre primátora

Nebezpečné stromy

Nebezpečné stromy

22.11.2016 - 13:12

Administrátor

pri väčšom vetre sa lámu konáre a môžu byť zranené deti , keďže chodia tadiaľ do školy

Oficiálne stanovisko primátora

Dobrý deň, ďakujem za Váš podnet. Riaditeľ ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša PhDr. Rudolf Kuklovský ma už pred nejakou informoval, že na uvedené stromy je potrebné spracovať posudok, nakoľko si uvedomujeme spomenuté nebezpečenstvo. Vo veci som ho opätovne skontaktoval a potvrdil mi, že v súčasnosti už má k dispozícii vypracovaný dendrologický posudok ohľadom ich zdravotného stavu. Problém riešime v zmysle zákona, posudok už začiatkom budúceho týždňa predložíme na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie. Verím preto, že už čoskoro príde k náprave.