Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 26.10.2017 - 13:48  

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
15:25

Primátor Jozef Belický dáva priestor na otázky poslancom.

15:24

Ďalšou informáciou je aj ohľadne výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny. Štátny fond rozvoja bývania vyčlenil na odkúpenie budúcich bytov od investora mestom historicky najväčší balík peňazí.

15:22

Dôležitým krokom ale bol a je výkup pozemkov, pretože bez majetkoprávneho vzťahu k pozemkom sa nevydá stavebné povolenie. Na výkupy je 6,4 milióna eur vyčlenených. Asi 3/4 pozemkov je už vykúpená, v niektorých prípadoch sa bude musieť pristúpiť aj k vyvlastneniu.

15:21

Minister pokračuje s informáciami o obchvate. Na jeseň budúceho roka by sa mohlo začať s výstavbou, ak súťaž o dodávateľa na stavbu pôjde bez problémov.

15:19

Minster dopravy Árpád Érsek povedal, že si našiel čas a prišiel poinformovať občanov ohľadne výstavby obchvatu. Opäť priznáva, že dopravná situácia v meste je nepriaznivá. Hovorí, že začne sa aj s rekonštrukciou mosta. Bolo vypísané verejné obstarávanie, no nikto sa neprihlásil. Súťaž sa preto musí vypísať znova. Na most je vyčlenených približne pol milióna eur.

14:52

Je ohlásený príchod ministra, primátor vyhlásil 15-minútovú prestávku.

14:52

Prednotska predložila správu o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva. Poslanci ho schválili.

14:49

Poslanci pokračujú v rokovaní, schválili správu z kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra mesta Šaľa.

14:45

Primátor Jozef Belický uzatvára bod, že pozvanie poslancov bolo s čistým úmyslom a je mu ľúto, že ďalší traja neprišli. Poďakoval sa Alföldimu za jeho účasť a uzatvoril tento bod. Dodáva, že ešte očakávame ďalšieho hosťa, ministra dopravy Árpáda Érseka, po 15-tej hodine.

14:43

Alföldi reaguje, že mal mandát riešiť spomínanú otázku z pozície krajského poslanca. Pýtal sa na fungovanie jedálne a nepovažuje svoje kroky za sťažnosť. Opäť raeguje riaditeľ školy Takáč. Hovorí, že žiaci odmietli stravu z iného zariadenia (Nivy a ZŠ Ľ. Štúra).

14:39

Riaditeľ šalianskeho gymnázia hovorí, že na zasadnutia zastupiteľstva ho priviedol práve bod o činnosti poslancov VÚC. Gymnázium je totiž v zriaďprvateľskej pôsobnosti VÚC. Pýta sa pána Alföldiho, či sa angažoval v súvislosti s rekonštrukciou jedálne. Alföldi odpovedá, že áno. Riaditeľ gymnázia dodáva, že podal sťažnosť v súvislosti s jedálňou. Pýta sa ďalej, prečo sa neprišiel pozrieť do školy? Alföldi podal sťažnosť na školu, vraj študenti nemali zabezpečenú stravu počas rekonštrukcie školskej jedálne. Riaditeľ argumentuje, že strava bola zabezpečená v inom školskom zariadení, žiaci to však odmietli využiť.

14:36

O slovo sa hlási aj riaditeľ Gymnázia J. Fándlyho Vladimír Takáč, ktorý prišiel na zasadnutie zastupiteľstva.

14:35

Reaguje aj primátor Jozef Belický. Hovorí, že vlastníctvo je administratívna kategória. Vlastní to VÚC, ale využívajú to naši občania, naši Šaľania, museli sme sa k tomu postaviť tak, ako sme sa postavili. Park sme zveľadili pre obyvateľov mesta.

14:32

Róbert Tölgyesi sa pýta ďalej, prečo Alföldi neloboval viac za to, aby do toho investoval kraj. Pre Tölgyesiho je prvoradým výsledkom to, že do parku dnes chodí denne približne 300 ľudí.

14:31

Martin Alföldi ďalej argumentuje, že nejde len o nájom, ale nesúhlasí s tým, že mesto investovalo do parku z mestského rozpočtu na zveľadenie.

14:29

Martin Alföldi sa vyjadruje k nemocničnému parku - je názoru, že je to majetok samosprávneho kraja a mal by sa oň starať majiteľ. Keď si ho mesto zobralo do nájmu, zvýšili sa rozpočtové výdavky mesta a nebude mestský. R. Tölgyesi sa pýta, či vie, o koľko prichádza mesto v súvislosti s parkom, koľko je ten nájom. Alföldi odpovedá, že je to jedno euro.

Poznámka: Ako jediný hlasoval proti dlhodobému prenájmu nemocničného parku.Vďaka dlhodobému prenájmu je dnes nemocničný park miestom relaxu a príjmených chvíľ pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

14:25

Ďalšie otázky položil Róbert Tölgyesi. Pýta sa v súvislosti s nemocničným parkom a na stredné školy - či vôbec navštívil nejakú strednú školu v meste.
 

14:23

Martin Alföldi odpovedá, že čo sa týka nášho mesta - tento rok kraj zriadil rozpočtovú organizáciu polikliniky. Ďalej hovorí o zachovaní pohotovosti pre dospelých. V školstve sa dobre rozbieha duálne vzdelávanie.

14:21

Poslanec Peter Gomboš chce vedieť viac o vykonanej práci a ďalších plánoch v prospech nášho okresu a mesta.

14:19

Po krátkom úvodnom slove Martina Alöldiho prichádzajú otázky poslancov.

14:18

Martin Alföldi hovorí,že podľa neho sa tento bod nehodí na zasadnutie zastupiteľstva - informovať voličov o činnosti v krajskom parlamente. "Mám zmiešané pocity a dlho som rozmýšľaľ, či vôbec prídem," povedal Alföldi. 

14:16

Primátor hovorí, že najbližšie volebné obdobie bude 5-ročné. Z okresu Šaľa máme 19 kandidátov, 4. novembra si voliči vyberú štyroch z nich. Primátor odovzdáva slovo poslancovi kraja MArtinovi Alföldimu.
 

14:15
Informácia o činnosti VÚC

Primátor pozval štyroch poslancov nášho okresu, ktorí zastupujú okres v krajskom parlamente. Ospravedlnil sa Gyula Borsányi a Milan Belica. Primátor víta poslanca Martina Alföldiho.

 

14:11
Otvorenie zasadnutia

Primátor Šale Jozef Belický otvoril zasadnutie zastupiteľstva. Navrhol zaradiť do programu ďalší bod - o prenájme medzihrádzového priestoru.

13:50
O chvíľu sa začína 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

Nezabudnite, že dnešné zasadnutie poslancov bude v priestoroch Denného centra č. 1. V prvej časti zasadnutia vystúpia hostia - účasť nám potvrdil minister dopravy Árpád Érsek.