Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 01.02.2018 - 13:55  

1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018

1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2018
14:52
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Predkladá správu za rok 2017, poslanci schválili materiál bez pripomienok.

14:51
Interpelácia J. Varsányiho

Prechod pred Olympiou je pretretý, ďakuje za to.

Ďalej hovorí o novej kultúrnej pamiatke, podľa jeho názoru nemá čo tam hľadať človek bez domova.

Minule sa zúčastnil na školskej rade ZŠ P. Pázmánya, piataci tejto školy dopadli veľmi dobre, čo sa týka monitoru. Podľa jeho informácií však majú nové svetlá v budove väčšiu spotrebu - pýta sa, či je to pravda. Primátor reaguje, že takúto informáciu počuje prvýkrát. Musí sa na to niekto odborne pozrieť. Vstupuje do diskusie aj J. Morávek, ktorý hovorí, že sa dohodli s vedením školy, aby sledovali spotrebu elektrickej energie dvakrát denne. Podľa neho "nejaká zrada" tam musí byť, situácia sa musí zmonitorovať. Primátor opäť reaguje, že je vylúčené, aby mali vyššiu spotrebu kvôli novým svetlám, prešetrí sa to.

Poslanec Bartošovič, ako skúsený odborník s elektrickou energiou hovorí, že problém určite nebude vo svietidlách, ale v iných spotrebičoch. Bolo by dobré rozdeliť tie spotrebiče a napojiť ich na iné merače a tak sa zistí, kde je problém, s ktorým spotrebičom.

Stav sa prešetrí.

14:42
Interpelácia P. Gomboša

Zaujíma sa, či mesto má informácie o rekonštrukcii zábradlia na moste, lebo sa objavili znepokojujúce informácie - nie je jasné, kedy sa opraví zábradlie na druhej strane. Požiadal, aby sa mesto obrátilo na Slovenskú správu ciest, nech dajú informáciu.

Odpovedá mu primátor - včera sa mal stretnúť s generálnym riaditeľom SSC, ale kvôli chorobe sa stretnutie neuskutočnilo. Akonáhle bude mať aktuálne informácie, budeme informovať.

Druhá jeho interpelácia sa týka železničnej stanice a státia áut. Vie, že je to problematika, ktorá sa týka Železníc SR, parkovisko by mali vybudovať oni, ale bol by rád, keby sa výstavba parkoviska posunula vpred. Odpovedá mu primátor v zmysle, že okolie stanice sa má zmeniť v zmysle ďalšieho projektu. Mesto je v rokovaní so všetkými dotknutými stranami.

14:35
Interpelácia R. Tolgyesiho

Chcel by analýzu k vytvoreniu technických činností v rámci MeT, čo by to stálo.

14:33
Interpelácia Miloša Reháka

Pýta sa, či by sa dal vybudovať chodník vo večianskom cintoríne pri hasičskej zbrojnici. Ďalej sa zaujíma o to, či nie je možné spraviť nový priechod pre chodcov na ulici SNP, pri "kobercovom" obchode.

14:32
Interpelácia P. Andrášiho

Od kruhovej križovatky pri Olympii smerom k polícii častokrát nesvieti osvetlenie. Pýta sa, prečo to je.

Ďalej sa zaujíma o vypílenie niektorých stromov - rozprával sa s p. Bránikovou, ktorá má tieto veci na starosti. Všetky vypílenia majú svoje opodstatnenie, ale bolo by dobré o tom informovať, aby všetci vedeli ten dôvod.

Tretia jeho interpelácia je o tom, že aj na Komenského ulici by sa mohla nainštalovať spomaľovač - táto ulica, ale aj iné sa stávajú pretekárskou dráhou. Nepotrebuje k tomu odpoveď, len to chcel povedať ako skúsenosť.

14:29
Interpelácia J. Morávka

Kríž na cintoríne nie je opravený - dostal prísľub, že bude stretnutie s akademickým sochárom a tiež s podnikateľmi. V akom je to stave, nemá aktuálne informácie.

Odpovedá mu Miloš Kopiary - mesto rokovalo s architektom, ale vyjadril sa, že je pracovne vyťažený a nestihne realizovať práce pre mesto. Plánje to spraviť v tomto roku.

Morávek ďalej hovorí o bývalej časti trafostanice, ktorú nedávno vyhlásili za technickú národnú kultúrnu pamiatku. Je tam umiestnená reklama realitnej kancelárie. Navrhuje, aby mesto vstúpilo do rokovania s majiteľom trafostanice a vyzvať ho, aby to odstránil. V kultúrnej pamiatke býva jeden bezdomovec, je potrebné riešiť to, aby tam nebýval. Pýta sa aj na možnosť, či mesto nemá možnosť odkúpiť túto kultúrnu pamiatku.

Odpovedá mu primátor, ktorý hovorí, že s majiteľom je problematické komunikovať, keďže býva v zahraničí. Mesto ho vyzve, by odstránil tabuľu a skultúrnil to s tým, že mesto mu ponúkne pomoc. Čo sa týka človeka bez domova, majiteľa vyzve mesto aj v tejto veci, aby zjednal nápravu.

14:22

Začína sa časť interpelácie.

14:19

K programu rokovania má návrh poslanec Gera. Navrhuje body D5, D6, D7 vyňať z programu a rokovať o ňom opätovne. Poslanci jeho návrh neschválili, za: 5, proti: 10, zdržali sa: 5. Program nakoniec schválili v pôvodnom znení.

14:14

Začína sa prvé zasadnutie poslancov mesta. Tentokrát zasadajú v mestskej časti Veča. Poslancov čakal od ich kolegu Miloša Reháka milé prekvapenie v podobe magnetky, čo ocenil aj primátor Jozef Belický. Sledujte z minúty na minútu, čo sa deje na zasadnutí na webovej stránke www.sala.sk