Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 28.06.2018 - 13:05  

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali - 28. jún 2018

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali - 28. jún 2018
15:06

Nasleduje ústna informácia o stave bezpečnosti v okrese a meste Šaľa. Podáva ju zástupca OR PZ v ŠAli.

15:04
Končí sa časť interpelácií
15:04

Interpelácia R. Andráši: pýta sa reklamáciu zrekonštruovanej cesty na Komenského ulici. Odpovedá M. Políček z MsÚ. Hovorí, že s dodavateľskou firmou komunikuje, pred dvoma týždňami ich telefonicky kontaktoval, snaží sa reklamáciu vyriešiť. Reklamačné konanie mesto "administratívne" absolvovalo, teraz to urguje telefonicky a chystá sa aj osobne.

15:01

Interpelácia J.Varsányi: pýta sa, v akom stave je štúdia predstaničného priestoru.

Odpovedá primátor: v júli zadáme projektovú dokumentáciu, podáme žiadosť o územné konanie, určite ju podáme v tomto roku.Čakáme na druhú výzvu, v rámci ktorého budeme vedieť získať financie na realizáciu tejto štúdie. Dovtedy získame územné rozhodnutie, medzitým sa podarí podať projekt o financie.

14:58

Interpelácia J. Morávek: pýta sa, v akom stave je žiadosť o odstránenie billboardu na novej kultúrnej pamiatke na Kráľovskej ulici.

Druhá interpelácie: pýta sa na využitie terás, neodporúča sa tam zdržovať.

Primátor hovorí, že mesto dá preveriť technický stav terás.

14:55
INTERPELÁCIE

Poslankyňa M. Verešová sa pýta na možnosť umiestnenia nebezpečných odpadov v tekutej forme. Hovorí, že je problém niekedy aj zistiť, aký nebezpečný odpad bol alebo je v tom-ktorom obale. Hovorí o príklade, keď niekto nájde niečo v starom dome, netuší,aký odpad našiel a chce to odovzdať. Odpovedá G. Braníková, že je potrebné vedieť, o aký odpad ide, aby sa dal zaradiť. Potom sa dá odovzdať na zbernom dvore pre nebezpečné odpady.

14:50

Poslancom je predložená petícia za zachovanie zelene, vyzbieralo sa viac ako 2800 podpisov. Aj primátor, aj poslanci vítajú a vážia si mobilizáciu a aktivitu obyvateľov. Rokovanie pokračuje s interpeláciami.

14:47

O prenájme poslanci hlasovali nasledovne: všetkých 19 poslancov hlasovalo proti.

14:41

Riaditeľka ZŠ Jarmila HUsáriková: má naozaj radosť z toho, čo počuje - že všetci sú za zachovanie zelene. Hovorí,že všetci vieme, že ide o niečo, čo patrí deťom, žiakom. Nie len dnes, ale aj pre budúce generácie. Hovorí o liste, ktorý zaslala rade školy, v ktorom žiadala o podporu - nepodporiť podnikateľský zámer. Ďalej hovorí, že školská záhrada bola od začiatku otvorenia školy súčasťou vzdelávacieho procesu. O areál sa starajú žiaci a zamestnanci školy, je využívaný. 

14:36

Poslanec P. Andráši: podáva návrh na to, aby sa ukončila diskusia k tejto téme po vystúpení pani riaditeľky. Nasleduje pani riaditeľka školy.

14:34

Poslanec Morávek: súhlasí s poslancom Krištofom, že zeleň treba chrániť a ďakuje občanom, že sa dokázali zmobilizovať a zozbierať množstvo podpisov.

Poslanec Baran: Myslí si, že to nemá šancu, aby to prešlo. Zároveň chce, aby povedala svoj názor aj pani riaditeľka školy, ktorá prišla na rokovanie.

14:31

Poslanec Krištof: ako predseda komisie školstva interpretuje stanovisko komisie -podporuje negatívne stanovisko školy. Zároveň pripomína verejnosti, že ani samotné mesto neodporúča prenájom pozemku. Pripomína kolegom poslancom, aby sa nepredávalo to, čo patrí deťom. Hovorí, že takýto materiál by ani nemusel ísť do zastupiteľstva, pretože vznikajú zbytočné vášne, keďže s tým nikto nesúhlasí. Preto by sprísnil pravidlo, že ak sa záporne vyjadrí rada školy a vedenie školy,aby sa takýto materiál ani nepredkladal poslancom.Primátor reaguje, že samomzrejme podporuje záporné stanovisko,sám je za zachovanie zelene, ale podľa zákonov sa musí takáto žiadosť prejednať. Máme právo ju zamietnuť, ale musíme ho prerokovať, nevieme sa tomu vyhnúť. Napriek tomu naozaj nepočul názor, kto by to chcel podporiť. Súhlasí, že sa zbytočne vyvolala okolo tejto žiadosti vášeň.

14:26

Mesto predkladá žiadosť o prenájom pozemku v areáli ZŠ J. C. Hronského v Šali. Komisie ako aj vedenie mesta Šaľa neodporúča prenájom tohto pozemku. Rada školy podporuje stanovisko školy, ktorá nesúhlasí s podnikateľským zámerom. Žiadateľ má zámer postaviť na tomto mieste viacpodlažný objekt s bytmi. K bodu sa otvára diskusia,prihlásili sa šiesti poslanci.

14:20

Primátor otvoril zasadnutie poslancov, schvaľuje sa program, do ktorého pribudlo niekoľko bodov, napríklad v úvode zasadnutia budú informovaní aj o petícii proti schváleniu prenájmu pozemku v areáli ZŠ J.C.Hronského. Poslanec Krištof navrhuje, aby rokovali spolu so žiadosťou o prenájom pozemku v úvodnej časti zasadnutia. Všetci poslanci sú za. Prejednajú materiály súvisiace s pozemkom v areáli ZŠ ešte pred interpeláciami.

14:15

Zastupiteľstvo sa začína

13:07
O chvíľu sa začína rokovanie poslancov

Zastupiteľstvo sa aj dnes koná v náhradných priestoroch, keďže budova MsÚ je v rekonštrukcii. Mestskí poslanci zasadajú v priestoroch Denného centra seniorov č.1 na Hornej ulici.